{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Lễ khánh thành cầu Duyên Hậu, ấp Tân An và cầu Vĩnh Hằng ấp Hưng NhơnLễ khánh thành cầu Duyên Hậu, ấp Tân An và cầu Vĩnh Hằng ấp Hưng Nhơn/PublishingImages/IMG20210507100608.jpg
08/05/2021 5:00 CHNo2Đã ban hành135000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinPhan Thảo (ĐTT Tân Hưng)Lễ khánh thành cầu Duyên Hậu, ấp Tân An và cầu Vĩnh Hằng ấp Hưng Nhơn/PublishingImages/IMG20210507100608.jpg
08/05/2021 5:00 CHNoĐã ban hànhle-khanh-thanh-cau-duyen-hau-ap-tan-an-va-cau-vinh-hang-ap-hung-nhon
Người chỉ huy gương mẫu hết lòng phục vụ nhân dânNgười chỉ huy gương mẫu hết lòng phục vụ nhân dân/PublishingImages/IMG_3013.JPG29/04/2021 12:00 CHYes19Đã ban hành135000Học tập làm theo lời BácBài viếtMinh Hiếu CAHNgười chỉ huy gương mẫu hết lòng phục vụ nhân dân/PublishingImages/IMG_3013.JPG29/04/2021 12:00 CHYesĐã ban hànhnguoi-chi-huy-guong-mau-het-long-phuc-vu-nhan-dan
Khánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Đứng Số 1 và Số 3 ấp An HộiKhánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Đứng Số 1 và Số 3 ấp An Hội/PublishingImages/IMG_20210420_134232-2cau%20kenh%20dung.jpg
26/04/2021 10:00 SANo22Đã ban hành135000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinNgọc HânKhánh thành và đưa vào sử dụng cầu kênh Đứng Số 1 và Số 3 ấp An Hội/PublishingImages/IMG_20210420_134232-2cau%20kenh%20dung.jpg
26/04/2021 10:00 SANoĐã ban hànhkhanh-thanh-va-dua-vao-su-dung-cau-kenh-dung-so-1-va-so-3-ap-an-hoi
Mỹ Thạnh quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mớiMỹ Thạnh quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới/PublishingImages/ANH%20-%20MY%20THANH%20QUYET%20TAM%20XAY%20DUNG%20THANH%20CONG%20XA%20NONG%20THON%20MOI.jpg
19/04/2021 5:00 CHNo6Đã ban hành135000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinTrần XiệnMỹ Thạnh quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới/PublishingImages/ANH%20-%20MY%20THANH%20QUYET%20TAM%20XAY%20DUNG%20THANH%20CONG%20XA%20NONG%20THON%20MOI.jpg
19/04/2021 5:00 CHNoĐã ban hànhmy-thanh-quyet-tam-xay-dung-thanh-cong-xa-nong-thon-moi
Phú Lễ phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới – xây dựng nông thôn mớiPhú Lễ phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới – xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/ANH%201%20-%20BI%20THU%20DANG%20UY%20XA%20PHU%20LE%20PHAN%20THANH%20QUANG%20220321.bmp
22/03/2021 4:00 CHNo24Đã ban hành145000135000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinTrần XiệnPhú Lễ phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới – xây dựng nông thôn mới/PublishingImages/ANH%201%20-%20BI%20THU%20DANG%20UY%20XA%20PHU%20LE%20PHAN%20THANH%20QUANG%20220321.bmp
22/03/2021 4:00 CHNoĐã ban hànhphu-le-phat-dong-phong-trao-thi-dua-dong-khoi-moi-xay-dung-nong-thon-moi
Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba TriThông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
08/03/2021 3:00 CHNo86Đã ban hành14500045000Công tác Quy hoạch và xây dựng đô thịTinThông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Tri/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
08/03/2021 3:00 CHNoĐã ban hànhthong-bao-cong-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021-huyen-ba-tri
Làm đẹp cuộc sống từ thiên nhiênLàm đẹp cuộc sống từ thiên nhiên/PublishingImages/ANH%202%20-%20DEN%20NANG%20LUONG%20MAT%20TROI%20LAM%20THAY%20DOI%20BO%20MAT%20NONG%20THON.jpg

Hiện nay, nếu ai về thăm lại huyện Ba Tri khi về đêm sẽ cảm nhận bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều thay da đổi thịt. Nhiều tuyến đường quê được thắp sáng không phải bằng điện lưới mà là điện năng lượng mặt trời do người dân đóng góp kinh phí. Đây là điều mà người dân ứng dụng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí tối đa, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đường quê xanh theo hướng hiện đại, thông minh, biết làm đẹp cuộc sống từ thiên nhiên.

26/02/2021 10:00 CHNo12Đã ban hành14500045000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinTrần XiệnLàm đẹp cuộc sống từ thiên nhiên/PublishingImages/ANH%202%20-%20DEN%20NANG%20LUONG%20MAT%20TROI%20LAM%20THAY%20DOI%20BO%20MAT%20NONG%20THON.jpg

Hiện nay, nếu ai về thăm lại huyện Ba Tri khi về đêm sẽ cảm nhận bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều thay da đổi thịt. Nhiều tuyến đường quê được thắp sáng không phải bằng điện lưới mà là điện năng lượng mặt trời do người dân đóng góp kinh phí. Đây là điều mà người dân ứng dụng nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí tối đa, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đường quê xanh theo hướng hiện đại, thông minh, biết làm đẹp cuộc sống từ thiên nhiên.

26/02/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhlam-dep-cuoc-song-tu-thien-nhien
Phụ nữ xã An Phú Trung kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016-2021Phụ nữ xã An Phú Trung kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/Chi%20em%20phu%20nu%20ap%20Tan%20Binh%20tham%20gia%20tuyen%20duoncg%20hoa.JPG

Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của xã. 

26/02/2021 10:00 CHNo12Đã ban hành14500045000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaBài viếtTrà DũngPhụ nữ xã An Phú Trung kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2016-2021/PublishingImages/Chi%20em%20phu%20nu%20ap%20Tan%20Binh%20tham%20gia%20tuyen%20duoncg%20hoa.JPG

Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, các tầng lớp phụ nữ xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của xã. 

26/02/2021 10:00 CHNoĐã ban hànhphu-nu-xa-an-phu-trung-ket-qua-noi-bat-trong-nhiem-ky-2016-2021
Thông báo về công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gói thầu đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 xã Tân Mỹ và Phước NgãiThông báo về công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gói thầu đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 xã Tân Mỹ và Phước Ngãi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
26/02/2021 2:00 CHNo20Đã ban hành135000Thông báo của Ủy banTinThông báo về công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gói thầu đấu giá quyền sử dụng đất tại 02 xã Tân Mỹ và Phước Ngãi/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
26/02/2021 2:00 CHNoĐã ban hànhthong-bao-ve-cong-khai-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san-goi-thau-dau-gia-quyen-su-dung-dat-tai-02-xa-tan-my-va-phuoc-ngai
Lễ khánh thành cầu Thiện Nhân 2, ấp Tân AnLễ khánh thành cầu Thiện Nhân 2, ấp Tân An/PublishingImages/IMG20210207110400.jpg

Ngày 7/2/2021, UBND xã Tân Hưng phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Thiện Nhân 2, ấp Tân An

07/02/2021 1:00 CHNo3Đã ban hành145000135000Nông thôn mới - Đời sống văn hóaTinPhan Thảo (ĐTT Tân Hưng)Lễ khánh thành cầu Thiện Nhân 2, ấp Tân An/PublishingImages/IMG20210207110400.jpg

Ngày 7/2/2021, UBND xã Tân Hưng phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Thiện Nhân 2, ấp Tân An

07/02/2021 1:00 CHNoĐã ban hànhle-khanh-thanh-cau-thieen-nhan-2-ap-tan-an
Ba Tri triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân SửuBa Tri triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu/PublishingImages/Chu%20tich%20UBND%20huyen%20Duong%20Minh%20Tung%20phat%20bieu%20ket%20luan%20hoi%20nghi%20atgt270121.JPG
28/01/2021 10:00 SAYes3Đã ban hành14500045000An toàn giao thôngTinTrà DũngBa Tri triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu/PublishingImages/Chu%20tich%20UBND%20huyen%20Duong%20Minh%20Tung%20phat%20bieu%20ket%20luan%20hoi%20nghi%20atgt270121.JPG
28/01/2021 10:00 SAYesĐã ban hànhba-tri-trien-khai-cong-tac-dam-bao-trat-tu-an-toan-giao-thong-nam-2021-va-tet-nguyen-dan-tan-suu
Ba Tri đảm bảo an toàn giao thôngBa Tri đảm bảo an toàn giao thông/PublishingImages/ANH%20-%20BIEN%20BAO%20GIAO%20THONG%20GOP%20PHAN%20DAM%20BAO%20AN%20TOAN%20GIAO%20THONG.jpg
08/12/2020 6:00 SANo2Đã ban hành14500045000An toàn giao thôngTinTrần XiệnBa Tri đảm bảo an toàn giao thông/PublishingImages/ANH%20-%20BIEN%20BAO%20GIAO%20THONG%20GOP%20PHAN%20DAM%20BAO%20AN%20TOAN%20GIAO%20THONG.jpg
08/12/2020 6:00 SANoĐã ban hànhba-tri-dam-bao-an-toan-giao-thong
Nguyễn Hà Anh – vượt khó học giỏiNguyễn Hà Anh – vượt khó học giỏi/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20NGUYEN%20HA%20ANH%20LUON%20CO%20GANG%20VUOT%20QUA%20KHO%20KHAN,%20HOC%20TAP%20TOT.jpg
01/09/2020 6:00 SANo12Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trần XiệnNguyễn Hà Anh – vượt khó học giỏi/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20NGUYEN%20HA%20ANH%20LUON%20CO%20GANG%20VUOT%20QUA%20KHO%20KHAN,%20HOC%20TAP%20TOT.jpg
01/09/2020 6:00 SANoĐã ban hành
Khánh thành cầu bê tông tổ NDTQ số 13, ấp Giồng AoKhánh thành cầu bê tông tổ NDTQ số 13, ấp Giồng Ao/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/khanh%20thanh%20cau%20giong%20ao%20an%20hiep%20280820.jpg
01/09/2020 5:00 SANo10Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Đào Văn BìnhKhánh thành cầu bê tông tổ NDTQ số 13, ấp Giồng Ao/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/khanh%20thanh%20cau%20giong%20ao%20an%20hiep%20280820.jpg
01/09/2020 5:00 SANoĐã ban hành
Tân Thủy khởi công xây dựng cầu và đường nông thônTân Thủy khởi công xây dựng cầu và đường nông thôn/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/118401222_346862233003504_4186023945338118912_n.jpg
28/08/2020 6:00 SANo15Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Nguyễn Thanh - ĐTT xã Tân ThủyTân Thủy khởi công xây dựng cầu và đường nông thôn/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/118401222_346862233003504_4186023945338118912_n.jpg
28/08/2020 6:00 SANoĐã ban hành
Vĩnh Hòa phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mớiVĩnh Hòa phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/HE%20THONG%20GIAO%20THONG%20DUOC%20DAU%20TU%20XAY%20DUNG%20PHUC%20VU%20TOT%20VIEC%20LUU%20THONG%20CUA%20NGUOI%20DAN%20240820.JPG
25/08/2020 5:00 SANo6Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Trần XiệnVĩnh Hòa phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/HE%20THONG%20GIAO%20THONG%20DUOC%20DAU%20TU%20XAY%20DUNG%20PHUC%20VU%20TOT%20VIEC%20LUU%20THONG%20CUA%20NGUOI%20DAN%20240820.JPG
25/08/2020 5:00 SANoĐã ban hành
Sơ kết công tác tuyên giáo, tổng kết thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhSơ kết công tác tuyên giáo, tổng kết thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20KHEN%20THUONG%20CA%20NHAN%20DAT%20THANH%20TICH%20XUAT%20SAC%20THI%20KE%20CHUYEN%20TAM%20GUONG%20DAO%20DUC,%20PHONG%20CACH%20HCM.JPG013/Images/newsdefault.jpg
30/06/2020 12:00 SAYes5Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trà DũngSơ kết công tác tuyên giáo, tổng kết thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/Style Library/LacViet/CMS2/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20KHEN%20THUONG%20CA%20NHAN%20DAT%20THANH%20TICH%20XUAT%20SAC%20THI%20KE%20CHUYEN%20TAM%20GUONG%20DAO%20DUC,%20PHONG%20CACH%20HCM.JPG013/Images/newsdefault.jpg
30/06/2020 12:00 SAYesĐã ban hành
Khánh thành cầu Giồng Trôm, ấp Giồng LânKhánh thành cầu Giồng Trôm, ấp Giồng Lân/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/20200628_101222-compressed.jpg
29/06/2020 6:00 SANo8Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Đào Văn BìnhKhánh thành cầu Giồng Trôm, ấp Giồng Lân/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/20200628_101222-compressed.jpg
29/06/2020 6:00 SANoĐã ban hành
Triển khai, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020Triển khai, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Truong%20Ban%20Tuyen%20giao%20Huyen%20uy%20Nguyen%20Hong%20Van%20trien%20khai%20noi%20dung%20chuyen%20de%20220620.JPG
22/06/2020 9:00 CHYes5Đã ban hành135000Học tập làm theo lời BácTrà DũngTriển khai, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Truong%20Ban%20Tuyen%20giao%20Huyen%20uy%20Nguyen%20Hong%20Van%20trien%20khai%20noi%20dung%20chuyen%20de%20220620.JPG
22/06/2020 9:00 CHYesĐã ban hànhtrien-khai-quan-triet-chuyen-de-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-nam-2020
Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhHội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Truong%20Ban%20Tuyen%20giao%20Huyen%20uy%20Nguyen%20Hong%20Van%20phat%20bieu%20khia%20mac%20hoi%20thi%20030620.JPG
03/06/2020 12:00 CHYes4Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trà DũngHội thi kể chuyện về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Truong%20Ban%20Tuyen%20giao%20Huyen%20uy%20Nguyen%20Hong%20Van%20phat%20bieu%20khia%20mac%20hoi%20thi%20030620.JPG
03/06/2020 12:00 CHYesĐã ban hành
Một nông dân cung cấp nước ngọt miễn phíMột nông dân cung cấp nước ngọt miễn phí/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20ONG%20NGUYEN%20CHI%20THANH%20CUNG%20CAP%20NUOC%20NGOT%20CHO%20NGUOI%20DAN.BMP
26/05/2020 4:00 CHNo7Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trần XiệnMột nông dân cung cấp nước ngọt miễn phí/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20ONG%20NGUYEN%20CHI%20THANH%20CUNG%20CAP%20NUOC%20NGOT%20CHO%20NGUOI%20DAN.BMP
26/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành
An Ngãi  Trung khởi công xây dựng Cầu Kênh Láng SenAn Ngãi  Trung khởi công xây dựng Cầu Kênh Láng Sen/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%20-%20CHINH%20QUYEN%20DIA%20PHUONG%20VA%20DON%20VI%20TAI%20TRO%20THUC%20HIEN%20NGHI%20THUC%20KHOI%20CONG%20XAY%20DUNG%20CAU.BMP
26/05/2020 3:00 CHNo9Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Trần XiệnAn Ngãi  Trung khởi công xây dựng Cầu Kênh Láng Sen/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%20-%20CHINH%20QUYEN%20DIA%20PHUONG%20VA%20DON%20VI%20TAI%20TRO%20THUC%20HIEN%20NGHI%20THUC%20KHOI%20CONG%20XAY%20DUNG%20CAU.BMP
26/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hành
Khánh thành cầu, tặng quà, bàn giao giếng nước công cộng tại các địa phươngKhánh thành cầu, tặng quà, bàn giao giếng nước công cộng tại các địa phương/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Dai%20bieu%20huyen,%20xa,%20don%20vi%20tai%20tro%20thuc%20hien%20cat%20bang%20khanh%20thanh%20cau(1)230520.JPG
23/05/2020 4:00 CHNo4Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Trà DũngKhánh thành cầu, tặng quà, bàn giao giếng nước công cộng tại các địa phương/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Dai%20bieu%20huyen,%20xa,%20don%20vi%20tai%20tro%20thuc%20hien%20cat%20bang%20khanh%20thanh%20cau(1)230520.JPG
23/05/2020 4:00 CHNoĐã ban hành
Ra mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội Liên hiệp Phụ nữ huyệnRa mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Cac%20thanh%20vien%20CLB%20ra%20mat%20tai%20buoi%20le0200520.JPG
22/05/2020 11:00 SAYes2Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trà DũngRa mắt Câu lạc bộ gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/Cac%20thanh%20vien%20CLB%20ra%20mat%20tai%20buoi%20le0200520.JPG
22/05/2020 11:00 SAYesĐã ban hành
Trà Văn Trung – Điển hình học tập và làm theo lời BácTrà Văn Trung – Điển hình học tập và làm theo lời Bác/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%201%20-%20ANH%20TRA%20VAN%20TRUNG%20CUNG%20LANH%20DAO%20DIA%20PHUONG%20THAM%20QUA%20TUYEN%20DUONG%20THAP%20SANG.JPG
22/05/2020 10:00 SANo2Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trần XiệnTrà Văn Trung – Điển hình học tập và làm theo lời Bác/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%201%20-%20ANH%20TRA%20VAN%20TRUNG%20CUNG%20LANH%20DAO%20DIA%20PHUONG%20THAM%20QUA%20TUYEN%20DUONG%20THAP%20SANG.JPG
22/05/2020 10:00 SANoĐã ban hành
Nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Vĩnh HòaNâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Vĩnh Hòa/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/THI%20CONG%20XAY%20DUNG%20DUONG150520.JPG
17/05/2020 3:00 CHNo6Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa; Công tác Quy hoạch và xây dựng đô thị(None)Trần XiệnNâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm xã Vĩnh Hòa/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/THI%20CONG%20XAY%20DUNG%20DUONG150520.JPG
17/05/2020 3:00 CHNoĐã ban hành
Sinh hoạt chính trị “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”Sinh hoạt chính trị “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/RA%20MAT%20BCN%20GUONG%20DV,%20TN%20DIEN%20HINH%20TRONG%20HOC%20TAP%20VA%20LAM%20THEO%20BAC%20150520.BMP
15/05/2020 12:00 CHYes1Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Trần XiệnSinh hoạt chính trị “Tự hào Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/RA%20MAT%20BCN%20GUONG%20DV,%20TN%20DIEN%20HINH%20TRONG%20HOC%20TAP%20VA%20LAM%20THEO%20BAC%20150520.BMP
15/05/2020 12:00 CHYesĐã ban hành
Khánh thành cầu giao thông nông thôn xã Mỹ ChánhKhánh thành cầu giao thông nông thôn xã Mỹ Chánh/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Dai%20bieu%20cat%20bang%20khanh%20thanh(1).JPG
09/05/2020 1:00 CHNo2Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Trà DũngKhánh thành cầu giao thông nông thôn xã Mỹ Chánh/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Dai%20bieu%20cat%20bang%20khanh%20thanh(1).JPG
09/05/2020 1:00 CHNoĐã ban hành
Người bí thư chi bộ hết lòng vì nhân dânNgười bí thư chi bộ hết lòng vì nhân dân/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/IMG20200321100217.jpg
29/04/2020 11:00 SANo1Đã ban hànhHọc tập làm theo lời Bác(None)Phan Thảo (ĐTT Tân Hưng)Người bí thư chi bộ hết lòng vì nhân dân/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/IMG20200321100217.jpg
29/04/2020 11:00 SANoĐã ban hành
Ba Tri xây dựng kết cấu hạ tầng nông thônBa Tri xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20HA%20TANG%20NONG%20THON%20DUOC%20DAU%20TU%20XAY%20DUNG%20TAO%20RA%20DIEN%20MAO%20DO%20THI,%20NONG%20THON%20MOI.JPG
23/04/2020 11:00 SANo10Đã ban hànhNông thôn mới - Đời sống văn hóa(None)Trần XiệnBa Tri xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn/PublishingImages/Lists/ThongTinCanBiet/TatCa/ANH%202%20-%20HA%20TANG%20NONG%20THON%20DUOC%20DAU%20TU%20XAY%20DUNG%20TAO%20RA%20DIEN%20MAO%20DO%20THI,%20NONG%20THON%20MOI.JPG
23/04/2020 11:00 SANoĐã ban hành
1 - 30Next