ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI

Địa chỉ: 3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.850006   Fax: 0753.850576​