Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation Linkstailieukyhop

Tìm kiếm nâng cao Tìm kiếm
STTThông tinLoại văn bảnKhóa họpKỳ họpTập tin
1

Số ký hiệu: 57/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Hữu Học

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
2

Số ký hiệu: 56/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Tiệm Tôm

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
3

Số ký hiệu: 107/BC-BPC

Ngày ban hành: 07/09/2020

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thành lập Thị trấn Tiệm Tôm

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
4

Số ký hiệu: 106/BC-BPC

Ngày ban hành: 07/09/2020

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về thực hiện thành lập thị trấn Tiệm Tôm

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
5

Số ký hiệu: 108/BB-HĐND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Biên bản kỳ họp thứ 17 HĐND huyện

Biên BảnKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
6

Số ký hiệu: 2932/BC-UBND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri để thành lập Thị trấn Tiệm Tôm

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
7

Số ký hiệu: 2938/TTr-UBND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Tờ trình về việc xin bổ sung Ủy Viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
8

Số ký hiệu: 2939/TTr-UBND

Ngày ban hành: 07/09/2020

Tờ trình về việc thành lập Thị trấn Tiệm Tôm

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 17 ( chuyên đề)
9

Số ký hiệu: 03/2020/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
10

Số ký hiệu: 55/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu chức danh Ủy Viên UBND huyện

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
11

Số ký hiệu: 51/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
12

Số ký hiệu: 52/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng các Ban HĐND huyện

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
13

Số ký hiệu: 53/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
14

Số ký hiệu: 54/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc công nhận kết quả bầu cử Trưởng các Ban HĐND huyện

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
15

Số ký hiệu: 50/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 đồ án: xây dựng hồ chứa nước ngọt Lạc Địa, xã Phú Lễ

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
16

Số ký hiệu: 99/BB-HĐND

Ngày ban hành: 03/09/2020

Biên bản kỳ họp thứ 16 HĐND huyện

Biên BảnKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
17

Số ký hiệu: 2481/BC-UBND

Ngày ban hành: 29/07/2020

Báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2020 -2021

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
18

Số ký hiệu: 2488/TTr-UBND

Ngày ban hành: 30/07/2020

Tờ trình về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch 1/500 hồ chứa nước ngọt xã Phú Lễ

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
19

Số ký hiệu: 2536/BC-UBND

Ngày ban hành: 03/08/2020

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện chiến lược biển

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
20

Số ký hiệu: 2537/BC-UBND

Ngày ban hành: 03/08/2020

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện nông nghiệp toàn diện

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
21

Số ký hiệu: 2631/TTr-UBND

Ngày ban hành: 06/08/2020

Tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
22

Số ký hiệu: 2630/TTr-UBND

Ngày ban hành: 06/08/2020

Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
23

Số ký hiệu: 2629/TTr-UBND

Ngày ban hành: 06/08/2020

Tờ trình xin điều chỉnh Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND huyện

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
24

Số ký hiệu: 2642/BC-UBND

Ngày ban hành: 07/08/2020

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
25

Số ký hiệu: 94/BC-BKTXH

Ngày ban hành: 03/08/2020

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 1/500 hồ chứa nước ngọt Lạc Địa

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
26

Số ký hiệu: 93/BC-BKTXH

Ngày ban hành: 06/08/2020

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về việc điều chỉnh Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 06 tháng 8 năm 2020

Báo cáoKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
27

Số ký hiệu: 87/TTr-HĐND

Ngày ban hành: 03/08/2020

Tờ trình về việc miễn nhiệm Chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
28

Số ký hiệu: 89/TTr-HĐND

Ngày ban hành: 03/08/2020

Tờ trình về việc bầu bổ sung Trưởng các Ban HĐND huyện

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
29

Số ký hiệu: 88/TTr-HĐND

Ngày ban hành: 03/08/2020

Tờ trình về việc miễn nhiệm các Trưởng Ban HĐND huyện Ba Tri

Tờ trìnhKhóa XIKỳ họp thứ 16 ( chuyên đề)
30

Số ký hiệu: 44/NQ-HĐND

Ngày ban hành: 07/07/2020

Nghị quyết về việc quyết toán ngân sách năm 2019

Nghị quyết chính thứcKhóa XIKỳ họp thứ 15
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI
Địa chỉ: 3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.850006 Fax: 0753.850576
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ tiếp nhận bài viết: banbientapwebsitebatri@gmail.com