Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVideos

  
Tóm tắt
  
  
  
  
Từ khóa
  
/PublishingImages/2017-02/Bo Ba Tri.JPG<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/bt83sWeBB_8</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>2/27/2017Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2015-08/tap 1.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/JGQFVf8aFPU</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>8/4/2015Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2015-08/tap 2.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/iCBDIbzfUTA</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>8/4/2015Giới thiệu về Bến Tre
  
/PublishingImages/2015-08/tap 3.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/Bfwp0mjCkPU</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>8/4/2015Giới thiệu về Bến Tre
  
/PublishingImages/2015-04/555555t.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/4fguBmHtyTo</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>4/2/2015Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2015-04/mqdefault.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/HWGcH59YdQE</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>4/2/2015Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2015-04/555555t.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/RZvEPl1Gwc4</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>4/2/2015Giới thiệu về Bến Tre
  
/Style%20Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/Gc8w28bidso</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>5/20/2014Giới thiệu về Bến Tre
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/uu4GNyavgQo</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>5/20/2014Giới thiệu về Bến Tre
  
/Style Library/Vebrary/CustomMedia/Images/defautmedia.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/9pJy3wb5HN8</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>5/20/2014Phóng sự Hoạt động
  
http://www3.bentre.gov.vn/PublishingImages/2014-02/binhdai.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/IEJICusaiAM</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>5/20/2014Giới thiệu về Bến Tre
  
/PublishingImages/2014-03/maichitho.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/fa-VawjHFVA</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>3/13/2014Giới thiệu về Bến Tre
  
/PublishingImages/2014-03/default.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/RpWQ6OzA3G8</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>3/13/2014Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2014-03/nhan-dan-xuong.jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/0rIV1gfkyuw</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>3/13/2014Phóng sự Hoạt động
  
/PublishingImages/2014-03/mqdefault (2).jpg<?xml version="1.0"?> <VideoFieldEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <Url>http://www.youtube.com/embed/OLAypbqkvMc</Url> <Type>youtube</Type> </VideoFieldEntity>3/13/2014Phóng sự Hoạt động
 
Video mới
Phim tài liệu Xây dựng nhãn hiệu Bò Ba Tri
Phim tài liệu: Ba Tri kỳ tích 40 năm, tập 1: 10 năm gian khó
Phim tài liệu: Ba Tri Kỳ tích 40 năm, tập 2: "Đổi mới" và "Đồng khởi mới"
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI
Địa chỉ: 3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.850006 Fax: 0753.850576
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ tiếp nhận bài viết: banbientapwebsitebatri@gmail.com