Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 17/04/2019, 15:00
Giám sát kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp
17/04/2019 | Long Hà

Chiều ngày 16 tháng 4 năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Ba Tri do ông Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức Đoàn giám sát đến làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới và cải tạo giồng tạp.


Tham dự cuộc họp gồm có: ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

0efe849ce8cd0d9354dc (1).jpg

Quang cảnh buổi giám sát


Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao các kết quả đạt được của Phòng trong việc thực hiện công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới và cải tạo giồng tạp:


Phòng đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng dẫn nông dân trong sản xuất, từng lúc có kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện các mô hình sản xuất như: Cánh đồng mẫu lúa, mô hình rau hữu cơ, xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã….. từng bước đi vào hoạt động, liên kết được các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình, dự án giúp người dân ổn định sản xuất.


Các hoạt động chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò ổn định, công tác tiêm phòng được thực hiện khá tốt không có dịch bệnh lớn. Dự án phát triển đàn bò sữa thực hiện ở 17 xã đang mang lại kết quả tốt, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Hoạt động của các Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp khá tốt tiếp cận được các nguồn vốn để đầu tư sản xuất, từng bước mở rộng quy mô, góp phần tăng thu nhập.


Công tác xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào phát triển rộng được các xã quan tâm chỉ đạo, có 16 xã đạt từ 11 tiêu chí , 05 xã đạt 19/19 tiêu chí. Phòng phối hợp với các xã để triển khai mô hình cải tạo đất giồng tạp, nông dân có ý thức về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đoàn giám sát nhận thấy Phòng vẫn còn một số mặt hạn chế như:


Việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất chưa nhiều do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác còn lúng túng, một số HTX hoạt động chưa đúng thực chất; giá cả không ổn định, việc liên kết đầu ra sản xuất chưa mở rộng, người dân còn gặp khó khăn.


Cải tạo đất giồng tạp chưa có mô hình rõ nét mang lại hiệu quả rõ ràng, một số địa phương chưa tích cực chỉ đạo thực hiện. Công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện chưa thực hiện được. Việc khai thác nhãn hiệu Bò Ba Tri còn nhiều hạn chế.


Tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới ở một số xã còn chậm, một vài nơi còn trong chờ huyện đưa vào lộ trình, chưa chủ động xây dựng; một số xã còn nợ tiêu chí nông thôn mới, vai trò chủ thể của người dân chưa thể hiện rõ, nguồn lực vận động xây dựng còn nhiều khó khăn.


Thay mặt Đoàn giám sát ông Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện đối với các nhiệm vụ của Phòng, phát huy những mặt làm được và khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Lượt người xem:  316
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TRI
Địa chỉ: 3A Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0753.850006 Fax: 0753.850576
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện
Địa chỉ tiếp nhận bài viết: banbientapwebsitebatri@gmail.com